БАРТ

Управителен съвет 

Зорница Гюрова

Председател

    Тел: 0878143561

Мирослава Георгиева

Заместник управител

 Тел: 0887 295 696

Магдалена Михалева

Секретар

 Тел: 0887 238 999

Свържете се с нас