БАРТ

Управителен съвет 

Зорница Гюрова

Председател
      Тел: 0878143561

Петя савова

Заместник председател

 Тел: 0898 99 28 73

Диана Димитрова

 Координатор, връзки с обществеността 

Tел: +359 876398287

Свържете се с нас